รายงานประจำสำนักสาขากทม.

กราฟแสดงประชาชนที่ขึ้นทะเบียนจำแนกเป็นรายเดือน(กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูล IPOP ประจำเดือน