ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
   

เอกสารแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1

1.แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1
2.การบริหารยาOseltamivirในระบบVMI
3.เอกสารกำกับการใช้ยา Oseltamivir
4.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในสถานพยาบาล
5.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในคลินิกชุมชนอบอุ่น
6.แบบบันทึกข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ ชนิดA
7.แบบประเมินตนเองคลินิค
8.คู่มือการบันทึกรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1)
9.นโยบายการจ่ายยาต้านไวรัส Oseltamivir ในหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10.แนวทางปฏิบัติการจ่ายยาต้านไวรัส Oseltamivir ในหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11.โครงการกระจายยา OSELTAMIVIR ผ่านระบบ VMI
12. วิดีโอบรรยายเรื่องโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
13. วิดีโอนโยบายจ่ายยาต้านไวรัส Oseltanivir ในเอกชน

Copyright 2009 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร