ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ ชั้น 17 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-831-4000