https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4422 https://bkk.nhso.go.th/news/documents/BKK01.pdf http://bkk.nhso.go.th https://www.facebook.com/BKKNHSO/ http://bkk.nhso.go.th/specialRG/book/ http://bkk.nhso.go.th http://bkk.nhso.go.th http://bkk.nhso.go.th

  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี Darunavir และ Raltegravir (2019/01/16)
  ปรับปรุงรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (2019/01/16)
  โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 (2019/01/04)
  โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2020 .... สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD (2019/01/03)
  แจ้งผลการพิจารณากรณีหน่วยบริการขอปิดทำการชั่วคราว(เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562) (2018/12/24)
  เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (2018/12/04)
  แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2018/11/27)
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัญชีรายการยา (Drug catalogue) (2018/11/21)
  แนวทางการบริการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2018/11/21)
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  สมุดบันทึกสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (2018/11/15)
  ขอเชิญชวนหน่วยบริการ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) เข้าร่วม PCU 20,000 คน (2018/11/13)
  คู่มือมาตรฐานโครงสร้างคลินิกชุมชนอบอุ่น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Rebranding) (2018/11/12)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**