วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 23:19:34
 

facebook

 

ค้นหาข่าวและหนังสือเวียน
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้   คน

สถานะ Server สปสช. กทม.
bkk.nhso.go.th
bkk2.nhso.go.th
bkk3.nhso.go.th

 
   
     
 


  

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
120 ม. 3 อาคารบี โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ,โทรศัพท์ 02-142-1000