Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินการรับรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข,ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง


เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ขอความร่วมมือผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตอบแบบสอบถามประเมินผลการรับรู้หน้าที่
และสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่)(รพ./คลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ  อย่างน้อยแห่งละ  3 ชุด
และสแกนส่งกลับมาให้ทาง สปสช. กทม.ทาง  Email: suwimol.k@nhso.go.th หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 14 ก.ค.56


ผู้ประสานงาน  น.ส.สุวิมล  คล้ายผูก  02 1420943
  
   ขอบคุณค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.