Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพจิตของครอบครัวครั้งที่ 2 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพจิตของครอบครัวครั้งที่ 2


เรียน  แพทย์ หรือผู้ที่สนใจ


         ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพจิตของครอบครัวครั้งที่ 2" ในวันที่ 13 - 16 มกราคม 2558  จึงขอเรียนเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


โทรศัพท์ 02-716-6651-2 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.