Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพทุกแห่ง
เข้าร่วมงาน“ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย” ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมี รมต.สธ.เป็นประธานอำนวยการจัดงาน นายกรัฐมนตรีจะมาเปิดงานและเยี่ยมชมบูธต่างๆ ร่วมกับ รมต.
และผู้บริหารหลายกระทรวงการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผลิตนวัตกรรมการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้พบปะกับผู้ใช้นวัตกรรมได้แก่ โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ  และเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไทยให้มากขึ้น
โดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนหลายรูปแบบ " สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงในงานตลาดนัดนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558" โดยกรอกรายละเอียดตารางการจัดบูธ ตามไฟล์แนบค่ะ
ส่งรายละเอียดการเข้าร่วมออกบูธได้ที่ E-mail :
Usana.r@nhso.go.th


ผู้ประสานงาน
น.ส.อุษณา  รัตนาภรณ์พิศิษฐ์  0-2142-0972  089 9696495
น.ส.สุวิมล  คล้ายผูก           0-2142-0943  081 6114557

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.