Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อบรมสุขภาพจิตครอบครัวครั้งที่ 3  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เรื่อง    เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อบรมสุขภาพจิตครอบครัวครั้งที่ 3


           ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ได้กหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " สุขภาพจิตของครอบครัว ครั้งที่ 3" เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ส่วน  คือ Workshop I "การให้คำปรึกษาตามวัย" ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2558  และ Workshop II "การให้คำปรึกษาคู่ครอง" ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 


           ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดของท่าน  ลงทะเบียน ภายใน 15 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดตามประสานงาน 


ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-716 6651 - 2

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.