Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารกองทุนผู้ป่วยนอกและแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OP BKK CLAIM ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                           สำนักงาฯ ขอแจ้งแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารกองทุนผู้ป่วยนอกและแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OP BKK CLAIM ปีงบประมาณ 2561     รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะกลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.