Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง กำหนดการทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง กำหนดการทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2551


ขอเชิญหน่วยบริการในกรุงเทพมหานครทุกแห่งทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2551 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Richmond Ballroom ชั้น 4 รายละเอียดดูได้ตามเอกสารแนบ


1. สัญญาให้บริการปี 51 (ตัวอย่าง)
2. ข้อมูลด้านบุคลากรและหน่วยบริการร่วมให้บริการ
3. แนวทางการเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา
4.แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญา
5. แผนที่โรงแรมริชมอนด์
6. แบบแจ้งวิธีการวางหลักประกันสัญญา


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.