Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศรับสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่น 27 เขต  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศรับสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่น 27 เขต
 
รายละเอียดดาวน์โหลดตามเอกสาร
 
1)  ประกาศ  สปสช.  เรื่องการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2)  เอกสารแนบท้ายประกาศ  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปี 2551
3)  ผังกำหนดกิจกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการกรุงเทพมหานครประจำปี  2551
4) ใบสมัครหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5) ใบตอบรับเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อกรณี  รพ.ของรัฐ
6) ใบตอบรับเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อกรณี  รพ.ของเอกชน
7) ใบตอบรับเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
8) แบบตรวจ และแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการปฐมภูมิ
9) แบบตรวจและแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  หน่วยบริการประจำ
10) ภาพตัวอย่างแปลนคลินิกชุมชนอบอุ่น


 หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 51


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.